Chương trình đào tạo cho Ngân Hàng Agribank

947
Ngày 4 tháng 03 năm 2017 tại Hà Đông – Hà Nội, Ngân Hàng Agribank phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp và Phục Vụ Khách Hàng cho toàn thể Cán Bộ Công Nhân Viên của Ngân Hàng
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :
Chương trình đào tạo cho Ngân Hàng Agribank by Cuộc Sống Đúng Nghĩa