CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY IPIX

733
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Sau Chương trình đào tạo đầu tiên, Công ty IPIX tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào Tạo Kỹ Năng Truyền Lửa và Tạo Động Lực dành cho tất cả các Quản Lý và Nhân Viên của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :