Chương trình đào tạo cho công ty giày Hân Xương tại Bình Dương

2764
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Ngày 1 tháng 3 năm 2017 tại Bình Dương, Công Ty Giày Hân Xương  đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình “Truyền lửa và tạo động lực“ cho các Anh,  chị quản lý cấp của công ty.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :

Chương trình đào tạo cho công ty giày Hân Xương tại Bình Dương by Cuộc Sống Đúng Nghĩa