Chương trình đào tạo cho Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long

645

Ngày 25 tháng 12 năm 2017 tại Hồ Chí Minh, Công Ty  cổ Phần  Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long đã phối hợp với Trung Tâm Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức  Chương trình đào tạo “Kỹ Năng Giao Tiếp Từ Tâm” cho toàn thể Cán Bộ Nhân Viên của Công Ty.

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo : 

Chương trình đào tạo kỹ năng giao tiếp từ tâm dứơi sự dẫn dắt và chia sẻ của thầy Trần Đình Tuấn.

Rất nhiều hoạt động trải nghiệm ngay tại lớp, cho không khí lớp học lúc nào cũng năng động nhiệt tình và thoải mái.

Hoạt động nhóm cùng trao đổi chia sẻ bằng tinh thần cởi mở kết nối cùng nhau.

Các chương trình đào tạo inhouse Cuộc Sống Đúng Nghĩa thường xuyên tổ chức cho Doanh Nghiệp.

Liên hệ qua hotline: 0912 000 291 hoặc qua email: tuvan@kynang.edu.vn để trao đổi, tư vấn, thiết kế chương trình phù hợp cho quý doanh nghiệp.