CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO CÔNG TY CHUẨN ĐOÁN Y KHOA CHÂU ÂU

367
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng
Ngày 11 tháng 05 năm 2017 tại Thành Phố Cà Mau, Công Ty Chuẩn Đoán Y Khoa Châu Âu đã phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Chuyên Nghiệp dành cho toàn thể Quản Lý và Cán Bộ của Công ty
Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :