Đào Tạo Nâng Cao Tinh Thần và Trách Nhiệm Trong Công Việc cho Bệnh Viện 108 Lần 4

286
Đào tạo kỹ  bán hàng và chăm sóc khách hàng

Ngày 12 tháng 09 năm 2017 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương trình Đào tạo Nâng Cao Tinh Thần và Trách Nhiệm Trong Công Việc dành cho các Anh Chị Điều Dưỡng Viên của Bệnh Viện

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :