CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 LẦN 11

678

Ngày 27 tháng 09 năm 2017 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức Chương Trình đào tạo Nâng Cao Tinh Thần Và Trách Nhiệm Trong Công Việc cho toàn thể các Anh Chị Điều Dưỡng 

Một số hình ảnh từ Chương trình đào tạo :