Đào Tạo “Nâng Cao Tinh Thần Và Trách Nhiệm Trong Công Việc” Cho Bệnh Viện 108 Lần 10

702

Ngày 25 tháng 09 năm 2017 tại Hà Nội, Bệnh Viện Trung Ương Quân Đội 108 tiếp tục phối hợp với Trung Tâm Đào Tạo Cuộc Sống Đúng Nghĩa tổ chức lần 10 Chương trình Đào Tạo Nâng Cao Tinh Thần Và Trách Nhiệm Trong Công Việc cho toàn thể các Anh Chị Điều Dưỡng của Bệnh Viện

Một số hình ảnh từ Chương trinh đào tạo :